Organizační řád

JBC SUP club z.s. 

Sportovní klub paddleboardingu - Jablonec nad Nisou

Členství

Sportovci se mohou účastnit tréninků a dalších akcí JBC SUP club z.s. pouze, pokud mají zaplacený členský příspěvek na příslušné období. V případě, že si chtějí paddleboarding vyzkoušet předem, je nutné se dostavit na nábor, nebo si domluvit individuální termín s trenérem.

Organizace

Oficiální komunikace probíhá pomocí aplikace SPORTLYZER a e-mailem. Každý člen, nebo jeho zástupce, je povinen používat SPORTLYZER a vyplnit kompletně svůj profil člena včetně profilové fotografie, na které je rozpoznatelný jeho obličej. Členové jsou povinni hlásit svou účast na tréninky a další akce (závody, soustředění, výlety) předem prostřednictvím aplikace SPORTLYZER. 

Zázemí

Klíče od loděnice dostanou členové starší 18 let. Každý člen má nárok na uskladnění jednoho vlastního paddleboardu. Skříňky jsou nezamikatelné. JBC SUP club z.s. neručí za ztráty osobních věcí zanechaných v prostorách loděnice. Sportovní vybavení uskladněné v loděnici je pojištěno. Členové JBC SUP club z.s. jsou povinni udržovat pořádek v loděnici a v jejím bezprostředním okolí. Členové jsou povinni ihned hlásit jakékoliv závady na majetku a zranění členům Výkonného výboru.

Půjčovna vybavení

Členové JBC SUP club z.s. mají nárok na zapůjčení sportovního vybavení vlastněného JBC SUP club z.s., toto je označeno nápisem JBC SUP club. Je zakázáno používat vybavení v osobním vlastnictví ostatních členů. Všichni členové JBC SUP club z.s. mají nárok na 50% slevu v půjčovně JBC SUP po předložení klubové průkazky.

Závody

Členové jsou povinni se hlásit na závody pomocí aplikace SPORTLYZER 5 dní předemStartovné si platí členové sami. Dopravu na závody si členové zajišťují sami.

Zdravotní prohlídka

Členové se mohou účastnit tréninků a ostatních akcí pouze s platnou lékařskou prohlídkou pro výkonnostní sportovce. Fotokopii formuláře od doktora zašlete na jbcsupclub@gmail.com. 

Bezpečnost

Členové JBC SUP club z.s. jsou povinni při jízdě na paddleboardu dodržovat tyto bezpečnostní zásady:

  1. Používat plovací vestu, nebo záchranný systém RESTUBE.
  2. Používat pojistný řemen - LEASH (připevněný jedním koncem k plováku a druhým koncem k tělu sportovce).
  3. Sportovec mladší 18. let musí být vždy doprovázen osobou starší 18. let. 
  4. Nejezdit na paddleboardu pod vlivem omamných látek. 

Pravidlo 3 krát a dost

Paddleboarding je vodní sport, při kterém hrozí riziko utonutí. Trenér zodpovídá za bezpečnost svěřenců a ti jsou povinni vždy uposlechnout jeho příkazy. V případě neuposlechnutí příkazů trenéra má trenér právo okamžitě sportovce vykázat z tréninku a předčasně ukončit tréninkovou jednotku v případě, že jinak nelze zajistit dohled nad celou skupinou. 

Pokud sportovec projeví nekázeň opakovaně, Výkonný výbor zváží jeho vyloučení ze sportovního klubu bez nároku na vrácení členského příspěvku a dalších poplatků. O konkrétním porušení kázně je trenér vždy povinen informovat sportovce, případně jeho zákonné zástupce a porušení zapsat do poznámek v profilu sportovce. 


8.5. 2023


Vytvořte si webové stránky zdarma!