Pravidla / materiál / kategorie

MATERIÁL A KATEGORIE

OPEN

Muži/Ženy libovolný plovák délky do 14' dle technického předpisu ČFSUP

Podkategorie:
JUNIOR 18- Muži/Ženy narozeni 2005 a později (2005, 2006, 2007 …)
MASTER 40+ Muži/Ženy narozeni 1983 a dříve (1983 1982, 1981 …)
SENIOR 50+ Muži/Ženy narozeni 1973 a dříve (1973, 1972, 1971 …)
iSUP – Muži/Ženy libovolný nafukovací plovák délky do 14', bez rozdílu věku

 • SPORT: nafukovací plovák délky do 12'6", dle technického předpisu ČFSUP
  Muži/Ženy = bez rozdílu věku a typu plováku
 • DĚTI do 15 let: libovolný plovák délky do 12'6'' dle technického předpisu ČFSUP Chlapci/Dívky narozeni 2008 a později (2008, 2009, 2010 …)

Podkategorie: libovolný nafukovací plovák délky do 12'6''
MLADÍ 12: Chlapci/Dívky narozeni 2011 a později (2011, 2012, 2013 …)
NEJMLADŠÍ 9: Chl./Dívky narozeni 2014 a později (2014, 2015, 2016 …)

 • PARA: společně s kategorií SPORT, nafukovací board 12'6" se sedačkou


◐ Kategorie se vyhlašují v případě účasti minimálně 3 závodníků v dané kategorii
◐ Bodování do Českého rankingu ČFSUP pro tento závod:

OPEN+ DĚTI: 2000 bodů
SPORT+PARA: 2000 bodů

PRAVIDLA

Závodí se dle platných pravidel České Federace Stand Up Paddle (ZDE) a v souladu s ISA Rulebook 2022:

 • Draftování (jízda za sebou): nepovolené kombinace muži-ženy/ženy-muži/plavidlo-závodník
 • Jízda na kolenou: po pádu max. 5 záběrů v kleče

Pravidlo chování na bójkách (ISA Rulebook 2022, str.48):

 1. Závodník nesmí druhému závodníkovi bránit ve vykonání jeho akcí jako je běh, zatáčení nebo pádlování.
 2. Když se blížíte k bóji a oba závodníci jsou "nastejně" – přednost má závodník uvnitř (tj. blíže k bóji), který si vybírá stopu (za "nastejně" je považováno, pokud ani jeden ze závodníků nevede více jak o polovinu boardu).
 3. Pokud má jeden závodník více jak polovinu boardu před špičkou druhého závodníka, pak tento vedoucí závodník má právo si zvolit stopu i když je na venkovní pozici.

Závodník se během celého závodu tj. i při otáčení na bóji a po dobu konání celé sportovní akce vyhnout nesportovnímu chování. Jinak riskuje penalizaci nebo diskvalifikaci.

Nesportovním chováním je (ISA Rulebook, str. 49):

 • Způsobení fyzické újmy za použití jakékoliv části těla, pádla nebo paddleboardu. 
 • Použití paddleboardu, pádla nebo těla, které znemožňuje dalšímu závodníkovi k jízdě vpřed, otáčení, draftování, startování nebo finišování závodu.
 • Křičení při startu s cílem vyvolat ulitý (neplatný) start.
 • Ničení sportovního materiálu na veřejnosti nebo areálu vyhrazeném pro závodníky.
 • Úmyslné omezování schopností závodníka pádlovat, zatáčet, seskakovat z paddleboardu, startovat, ukončovat závod nebo běžet.
Vytvořte si webové stránky zdarma!