Podmínky členství

Prohlášení

Potvrzuji, že všechny údaje vyplněné v přihlašovacím formuláři jsou pravdivé. Dále potvrzuji, že jsem se seznámil a budu respektovat stanovy spolku (celé znění zde), platit členské příspěvky, aktivně se podílet na činnosti spolku, odpovědně vykonávat přijaté funkce a chránit majetek, zájmy a dobré jméno spolku.

Souhlas se zpracováním a evidencí osobních údajů

Souhlasím s tím, aby JBC SUP club evidoval a zpracovával mé osobní údaje (jméno a příjmení, bydliště, datum narození, rodné číslo, emailová adresa, telefonní číslo, fotografie) poskytnuté v souvislosti s mým členstvím a činností v JBC SUP club podle platného Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

Dále souhlasím s tím, že JBC SUP club je oprávněn poskytovat uvedené osobní údaje do evidence Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy nebo k tomu oprávněných organizací za účelem evidence členské základny a k identifikaci sportovce při soutěžích. Osobní údaje je JBC SUP club oprávněn zpracovávat a evidovat i po ukončení mého členství v JBC SUP club.

Souhlas s pořízením a použitím fotografie a videa

Tímto uděluji souhlas s pořizováním a používáním fotografií v rámci akcí JBC SUP club, na kterých jsem zachycen/a nebo je zachyceno dítě, jehož jsem zákonným zástupcem. Souhlasím s tím, aby byly fotografie zveřejněny či poskytnuty pro propagační účely JBC SUP club a jeho partnerů. Zveřejnění fotografií se týká webových stránek: https://www.jbcsup.cz, facebookových stránek spolku, Instagramu a Youtube kanálu a v jiných materiálech v rámci propagace (plakáty, aj.).

S výše uvedeným zpracováním uděluji svůj výslovný souhlas. Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné stejně jako členství ve spolku. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, žádostí o ukončení členství a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje spolku:

JBC SUP club z.s., Okružní 3347/7, 466 10 Jablonec nad Nisou, jbcsupclub@gmail.com

Vytvořte si webové stránky zdarma!